Inspreken

Voordat de raad in debat gaat en een besluit neemt, moet alles duidelijk zijn. De raad laat zich uitgebreid informeren en wil weten wat er speelt. Inwoners, instellingen en organisaties kunnen inspreken tijdens de Informatieweek en de raad laten weten hoe zij denken over een onderwerp dat op de agenda staat.

 

Wil je jouw mening geven over een onderwerp dat in een Informatieweek op de agenda staat?

Neem dan contact op met de Raadsgriffie. Telefoonnummer 013 – 542 8284 of stuur een e-mail.

 

Vind jij een onderwerp belangrijk maar staat dan niet op de agenda? Ook dan kun je gebruik maken van het inspreekrecht. Neem contact op met de Raadsgriffie om een afspraak te maken.

 

Tips voor inspreker

Geef duidelijk aan waarover je het wilt hebben met de raadsleden. Geef eventueel aan waarom je het ergens mee eens of oneens bent. Som bezwaren, oplossingen of alternatieven op. Als je ook namens anderen spreekt, vertel dan wie dit zijn.

 

Stuur een e-mail

Wil  je niet inspreken maar de raad wel laten weten hoe jij over een bepaald onderwerp denkt, dan kun je ook een e-mail sturen. Alle berichten die binnenkomen worden dezelfde dag onder de aandacht gebracht van de  raadsleden via de RaadOnline >>

 

Ga naar de pagina contact voor de e-mailadressen van de centrale mailbox van de raad, de fracties, de fractievoorzitters en de Raadsgriffie.

 

 

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA

BERICHTEN VAN DE RAAD

  • Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

    Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

  • Agenda & Vergaderstukken

    Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info  

  • Samenstelling van de Raad

    Tilburg heeft 45 raadsleden. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er […]