Groep Oerlemans

Groep Oerlemans is een platform voor alle Tilburgers. Waar politiek slechts middel is en geen doel op zich. Waar we samen direct zaken oppakken als we zien dat het niet goed gaat. We hebben geen politieke kleur. Samen op een positieve manier werken aan de toekomst van onze stad is wat ons bindt.

Met het gedachtegoed dat wij er voor jou zijn en niet andersom, zijn wij de afgelopen jaren bezig geweest met een cultuurverandering in de gemeente. Dit willen wij de komende jaren graag voortzetten.  Wij zijn betrokken Tilburgers die staan voor de stad. We houden van samen aanpakken. Geen beleid maken ovér de Tilburgers, maar mét de Tilburgers. Geen idealen op papier verkopen, maar plannen maken die uitvoerbaar zijn en waar Tilburgers achter staan.

Geen geheime dossiers, maar open en transparante communicatie naar jou als Tilburger. Ook jij bent Tilburger en je hebt goede ideeën voor onze stad. De gemeente moet ervoor zorgen dat die ideeën worden waargemaakt, dat iedereen hier fijn woont, werkt, studeert, sport en leeft. Geen politiek getouwtrek, maar doen wat goed is voor de stad.

Groep Oerlemans wil niet scoren met korte termijn gewin, maar de problemen in onze stad duurzaam aanpakken. Communicatie, vertrouwen en samenwerken staan centraal. Op een positieve manier werken we samen voor onze stad. Een Tilburg waar we kiezen voor verbinden. Niet onze verschillen, maar onze overeenkomsten zijn leidend.

Fractievoorzitter

Linda Oerlemans

Raadsleden & burgerraadsleden

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA

BERICHTEN VAN DE RAAD

  • Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

    Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

  • Agenda & Vergaderstukken

    Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info  

  • Samenstelling van de Raad

    Tilburg heeft 45 raadsleden. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er […]