Bas Verberk

Raadslid - D66

In mijn tijd als steunfractielid heb ik ervaren hoe verschillende opvattingen van rechtvaardigheid tegenover elkaar komen te staan in de raadszaal, maar ook hoe raadsleden, burgers en bestuurders in verschillende talen tegen elkaar spreken. Soms lijkt de gemeente een ingewikkelde machine waarvan degene die de gebruiksaanwijzing heeft bestudeerd het meest profiteert. Ik zie het als een uitdaging de politiek en het gemeentebestuur te laten groeien naar een nieuwe vorm die beter past bij de huidige maatschappij. Ook zie ik het als een uitdaging om de burger bewust te maken van het verschil tussen het privéleven, dat je kan vormgeven zoals je wil, en de publieke sfeer waarin de belangen van anderen worden meegewogen.

Toen ik in 2008 als kersverse Tilburger begon aan mijn opleiding aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten vond ik het moeilijk om aan mijn vrienden duidelijk te maken waarom het leuk is om in Tilburg te studeren. Zij waren uitgewaaid naar Utrecht, Groningen, Maastricht, Leiden en Amsterdam: stuk voor stuk steden met karakter en traditie: twee dingen die Tilburg op het eerste gezicht ontbeert. Maar ik zocht op de verkeerde plek, want in de 8 jaren die ik inmiddels in Tilburg woon heb ik haar leren kennen als een innovatieve, culturele stad van kansen en de laatste jaren durft zij steeds meer te tonen welke juwelen ze in haar schatkist heeft bewaard. Ik begin zo langzaam aan te geloven dat dat er meer zijn dan gedacht!

Na mijn opleiding tot docent muziek ben ik in 2012 aan de slag gegaan als docent op O.R.S. Lek en Linge in Culemborg, de stad waar mijn roots liggen. Daarnaast studeer ik sinds 2013 Filosofie aan de Universiteit van Tilburg (Ethiek van Bedrijf en Organisatie om precies te zijn). Vanuit mijn affiniteit met het sociaal-liberalisme is ook mijn keuze voor D66 voortgekomen.

Muziek maken, muziek schrijven, lezen, doceren, dirigeren, dichten, zeilen, whisky, hardlopen, voetbal, vrienden, naar het theater gaan, discussiëren, debatteren: ik heb nogal uiteenlopende hobby’s en werkzaamheden. Voorlopig koester ik mijn veelzijdigheid in plaats van me op één ding toe te leggen. Laat nou net de politiek een plek zijn die van zichzelf veelzijdig is!

Raadsleden & burgerraadsleden

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA

BERICHTEN VAN DE RAAD

  • Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

    Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

  • Agenda & Vergaderstukken

    Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info  

  • Samenstelling van de Raad

    Tilburg heeft 45 raadsleden. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er […]