RAAD


    

De gemeenteraad bestaat uit 45 raadsleden van 10 politieke partijen.

De gemeenteraad heeft heel wat te zeggen in Tilburg. Of het nu gaat over onderwijs, veiligheid, onkruidbestrijding, parkeertarieven of subsidies voor cultuur of sport. Bij heel veel beslissingen in en over de stad oefenen ze invloed uit. En u kunt invloed uitoefenen op de raad.

Lijst Smolders Tilburg (LST) is de grootste partij in Tilburg, gevolgd door D66. In de tabel hieronder staat uit welke partijen de gemeenteraad bestaat.

Wil je contact met een fractie, raadslid of burgerraadslid, klik dan op een van de foto’s onderaan deze pagina.

Klik op de partijnaam onderaan deze pagina voor de partijpagina.

Zetel- en stemverdeling Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

 

PartijAantal zetelsAantal stemmen
Lijst Smolders Tilburg1016.247
D66913.472
GroenLinks69.753
VVD 6 9.729
SP47.194
CDA46.512
PvdA23.693
50Plus23.182
Lokaal Tilburg12.710
Groep Oerlemans*11.889

*Linda Oerlemans heeft besloten om uit de partij Voor Tilburg te stappen en door te gaan onder eigen naam.


Raadsleden & Burgerraadsleden

Raadsleden zijn gekozen volksvertegenwoordigers. Naast raadsleden zijn er ook burgerraadsleden. Een burgerraadslid is geen lid van de gemeenteraad, maar neemt wel deel aan de informatie- en debatbijeenkomsten en werkgroepen. In Tilburg mag iedere fractie twee burgerraadsleden aanstellen. Als de fractie een voorzitter levert dan mag er een derde burgerraadslid benoemd worden.

Klik onderaan deze pagina op een partijnaam om naar de partijpagina te gaan. Of op een foto van een raadslid of een burgerraadslid om naar de persoonlijke pagina te gaan.

Nevenfuncties raads- en burgerraadsleden

Raadsleden en burgerraadsleden zijn in het kader van integriteit verplicht om alle functies die zij naast het raadslidmaatschap uitoefenen te melden bij de Raadgriffie

Overzicht nevenfuncties raads- en burgerraadsleden 25 juni 2018

Fractievergoedingen

Alle fracties verantwoorden aan het eind van ieder kalenderjaar de uitgave van de ontvangen fractievergoeding.

De verantwoording over 2017 volgt op korte termijn.

Geschenkenregister

Dit register toont de (vanaf maart 2018) door raadsleden en burgerraadsleden  ontvangen relatiegeschenken.

Freek Reffeltrath (VVD):

 • Fles Riondo Pink Prosecco, geschatte waarde €7,-
 • Vrijkaart voor Musical Talent Gala, waarde: €29,50

Ineke Couwenberg (CDA):

 • kaartjes musical gala in de schouwburg

Inkomen raadslid

Het loon van raadsleden heet raadsvergoeding. Daarnaast hebben zij recht op onkostenvergoedingen en secundaire voorzieningen. Raadsleden hebben geen recht op een pensioen. De hoogte van de raadsvergoeding hangt af van het aantal inwoners van een gemeente.

Meer informatie: VNG Inkomen raadslid >>

De vergoedingsbedragen voor wethouders en raadsleden liggen vast in de Circulaire (onkosten)vergoeding 2017 politieke ambtsdragers gemeenten >>

Omdat de raad niet meer werkt met commissies is de landelijke vergoedingsregeling voor commissieleden niet van toepassing. Door het Presidium is voor de burgerraadsleden een eigen maatwerkregeling getroffen. Burgerraadsleden ontvangen de onbelaste vrijwilligersvergoeding van € 125,– per maand.

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 >>

De Lijst Smolders Tilburg (LST) werd op 21 maart 2018 met 10 zetels de grootste partij in Tilburg. Hieronder de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Tilburg van 21 maart 2018.

Het opkomstpercentage in Tilburg was bij het sluiten van de stembureaus 45,3 procent. Vier jaar geleden was dat 44 procent.

De opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Tilburg was om 21 uur: 45,3 procent. In 2014 was het rond deze tijd 44 procent.

Om 10 uur was de opkomst in Tilburg: 6,56 procent (2014:  7,31 procent).

Om 13 uur was de opkomst in Tilburg: 15,68 procent. (2014:  15,83 procent).

Om 16 uur was de opkomst in Tilburg: 24,76 procent (2014: 24,48 procent)

Gastlessen Hoe werkt de Tilburgse Gemeenteraad

Wilt u samen met uw leerlingen of studenten op bezoek komen voor een gastles Hoe werkt de Tilburgse Politiek, dan bent u van harte welkom. De gastlessen worden verzorgd door raadsleden en/of wethouders.

Neem contact op met de Raadgriffie voor meer informatie of om een afspraak te maken. Telefoonnummer: 013 -542 8093, stuur een e-mail >>

Raadsgriffie ondersteunt de raad

De Raadgriffie ondersteunt de raadsleden en fungeert als loket voor burgers. Heeft u vragen over het doen en laten van de raad, wilt u een raadslid spreken of contact met een van de politieke partijen, neem dan contact op met de Raadgriffie.

Medewerkers Raadsgriffie >>

Raadsgriffie
Telefoon: 013-542 8284
stuur een e-mail >>

Op de maandag zijn de medewerkers van de Raadsgriffie bereikbaar op de locatie Het Laken,
Hart van Brabantlaan 12-14-16,  5038 JL Tilburg. Op andere werkdagen is de werkplek Stadskantoor 6,  Spoorlaan 181.

 

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA

BERICHTEN VAN DE RAAD

 • Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

  Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

 • Agenda & Vergaderstukken

  Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info  

 • Samenstelling van de Raad

  Tilburg heeft 45 raadsleden. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er […]